//vertraging , dus hoe lang de tekst zichtbaar is snelheid van faden //tekstkleur //kleur bij mouse-over //achtergrondkleur //lettertype //lettergrootte kies uit Plain,Bold,Italic,BoldItalic //plaats in fader van de tekst ( vanaf links ) //plaats van de tekst vanaf boven //breedte tekstblok //afstand tussen de regels

Verander- interimmanagement, organisatie integriteit

Een grotere financiële instelling bleek al enkele jaren te kampen met het “in-control” brengen van de organisatie. Al veel geld was geïnvesteerd maar zonder gewenst resultaat.

Uit een korte inventarisatie door Clue management bleek dat de leiding van de bank vooral nadruk legde op het in control komen door ‘moeten’ in plaats van ‘willen’.

De bank had een rationele dominante leiderschapscultuur, gebaseerd op niet gekaderde leiderschapswetten. Niet gehoorzamen kon een reprimande of wegzending betekenen. Bij medewerkers overheerste angst om fouten te maken. Er was een stevige onbalans tussen het front- en het backoffice. Begrip voor elkaars expertise en besef waarom men elkaar nodig had, was onvoldoende. Van normale arbeidsverhoudingen vanuit bedrijfsethisch normbesef was geen sprake.

Omdat “in-control” resultaten uitbleven en de sfeer almaar grimmiger werd steeg de ontevredenheid bij de bestuurders, directie, het management én de medewerkers.

De nieuw aangestelde directeur voorzitter a.i. vroeg Clue management om in de rol van directeur Bedrijfsmanagement het verandertraject vorm te geven. Na enkele maanden werden de eerste veranderingen zichtbaar en voelbaar. Medewerkers durfden weer verantwoordelijkheid te nemen. Ze werden met complimenten beloond. Van een enkele medewerker die niet aan de nieuwe kwaliteitseis wilde voldoen is op een correcte en respectvolle wijze afscheid genomen. Na ongeveer een jaar was het vertrouwen in de leiding terug. De externe auditers beloonde de inmiddels integere organisatie door bevestiging van het ”in- control” statement.  

De organisatie was klaar voor haar volgende stap; schaalgrootte door fusie. Hierdoor ontstond voor de medewerkers een goede gelegenheid om bij te dragen aan de borging van de kwaliteit die was bereikt. Dat hebben ze met overtuiging gedaan. Niet alleen vanuit kennis maar ook vanuit hun competenties die door zelfvertrouwen sterk waren ontwikkeld.

Case
Verander- interimmanagement, organisatie integriteit
Case
Verandering in cultuur en structuur
Case
Crisismanagement