//vertraging , dus hoe lang de tekst zichtbaar is snelheid van faden //tekstkleur //kleur bij mouse-over //achtergrondkleur //lettertype //lettergrootte kies uit Plain,Bold,Italic,BoldItalic //plaats in fader van de tekst ( vanaf links ) //plaats van de tekst vanaf boven //breedte tekstblok //afstand tussen de regels

Verander- interimmanagement

Het zakelijk segment van een bank werd door de toezichthouder gewezen op diverse risico-aspecten die niet voldoende werden beheerst. Na een jaar hard werken door leiding en medewerkers was enige progressie geboekt. Van een voldoende zelfsignalerend en zelfcorrigerend vermogen was echter nog geen sprake. De toezichthoudende Auditers konden niets anders doen dan wederom een onvoldoende kwalificatie afgeven.

Daarop werd Clue management door de bank benaderd. Afgesproken werd dat Clue management in de rol van “interimmanager zakelijk” zou treden. Daarbij werd Clue de vrije hand gegeven in het proces van verander- en interimmanagement. Door goede samenwerking werd openheid gerealiseerd. De scherpe en kritische houding van Clue management werd gaande weg beter begrepen, gewaardeerd en gekopieerd. Door de zichtbare progressie groeide het vertrouwen.  Op alle fronten stegen de resultaten. Zowel op het gebied van risicobeheersing als op het gebied van efficiency en commercie.

De samenwerking tussen de bank en Clue management heeft een klein jaar geduurd waarbij diverse rollen door Clue management, naar tevredenheid van de opdrachtgever, zijn vervuld. Het segment en de bank werd het jaar daarna geaudit als “top 10”.

Case
Verander- interimmanagement
Case
Verandering in cultuur en structuur
Case
Crisismanagement