//vertraging , dus hoe lang de tekst zichtbaar is snelheid van faden //tekstkleur //kleur bij mouse-over //achtergrondkleur //lettertype //lettergrootte kies uit Plain,Bold,Italic,BoldItalic //plaats in fader van de tekst ( vanaf links ) //plaats van de tekst vanaf boven //breedte tekstblok //afstand tussen de regels

 

Verandering in cultuur en structuur

“Draagvlak en vertrouwen bij de vorming van de stafafdeling krediet-risicomanagement'.

Een grote financiële instelling kende een business unit organisatiestructuur. Iedere business unit had een eigen kredietrisicodesk waar financieringsaanvragen werden getoetst op formele en materiële uitgangspunten. De verschillende kredietrisicodesks werden op advies van Clue management gecentraliseerd tot één stafafdeling kredietrisicomanagement.

Clue management heeft de medewerkers gevraagd welke thematieken er uitgewerkt konden worden om tot een volwaardig staf-beleidsplan kredietrisicomanagement te komen. Per 3 medewerkers werden de thema's uitgewerkt en aan de groep, met veel creativiteit, gepresenteerd. Kritiek werd dankbaar ontvangen en waar noodzakelijk verwerkt in het beleidsplan. Het beleidsplan werd door de directie van de bank zonder wijzigingen goedgekeurd en door Clue management geïmplementeerd en geoperationaliseerd.

De aanpak had gezorgd voor draagvlak en vertrouwen. Medewerkers werkten volgens processen, kregen nieuwe taken en controleerden elkaars werk. Door een evenwichtige balans tussen controle en wederzijds geschonken vertrouwen was het bedrijfsethisch normbesef gegroeid.

Er kan geconcludeerd worden dat de medewerkers kwaliteit hebben geleverd en met een intrinsieke overtuiging het beleid ook daadwerkelijk vorm hebben gegeven. Er was nu sprake van een organisatiebrede, consistente en transparante stafeenheid. Medewerkers droegen integer, kritisch en professioneel hun verantwoordelijkheid.

 

Case
Verandering in cultuur en structuur
Case
Crisismanagement