//vertraging , dus hoe lang de tekst zichtbaar is snelheid van faden //tekstkleur //kleur bij mouse-over //achtergrondkleur //lettertype //lettergrootte kies uit Plain,Bold,Italic,BoldItalic //plaats in fader van de tekst ( vanaf links ) //plaats van de tekst vanaf boven //breedte tekstblok //afstand tussen de regels

'crisismanagement'

Een ondernemer had 15 jaar geleden het familiebedrijf overgenomen. Hoewel toen al technisch failliet, is hij erin geslaagd het bedrijf lange tijd overeind te houden. Toch ontstond er uiteindelijk een continuïteitscrisis. De ondernemer benaderde Clue management.
Clue management heeft een analyse gemaakt van knelpunten die aangepakt konden worden. Deze analyse vormde de basis voor de verdere begeleiding van de ondernemer en zijn onderneming.

  • De kosten en baten werden niet meer verondersteld maar gemeten en geconcretiseerd.
  • Het rendement werd direct verbeterd door marktconforme prijsstelling.
  • De focus werd gericht op rendabele producten en rendabele klanten.
  • Er werden keuzes gemaakt.
  • Door vereenvoudiging van het proces kon personeelsreductie doorgevoerd worden.
  • De aansturing werd verbeterd door medewerkers te betrekken en verantwoordelijk te maken.
  • De ondernemer werd vrijgemaakt van operationele taken.
  • Niet gewenst gedrag werd gecorrigeerd, niet door af te rekenen, maar door aan te spreken.
  • De ondernemer werd gespiegeld met het effect van zijn uitstraling en voorbeeldgedrag.

Na bijna een jaar was de ondernemer in staat zelfstandig te continueren. Extra vreemd kapitaal werd niet aangetrokken. 40% kostenreductie werd gerealiseerd. De omzet daalde maar de brutomarge steeg. In deze combinatie behield de onderneming haar positie in de markt en realiseerde een jaar later weer een winst.  Dat na acht opeenvolgende verlies jaren.

Case
Verandering in cultuur en structuur
Case
Crisismanagement